Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost


Portal SI-DIH je skupni projekt Inštituta za novejšo zgodovino in Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstavlja izhodiščno točko do evropske mreže za digitalno humanistiko DARIAH.

 

Pridruženi repozitoriji:

 

ARZENAL - Virtualna zakladnica nacionalne dediščine

je portal in digitalni arhiv Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki združuje različne repozitorije in raznovrstne zbirke. Trenutno združuje naslednje repozitorije in zbirke: ARKAS (Arheološki kataster Slovenije), Slovenski biografski leksikon, Slovensko besedišče, Starejše izdaje knjig in publikacij, Atlant, Baročna Ljubljana, Judovsko pokopališče v Dolgi vasi, Spomeniki 1. svetovne vojne, Steletove terenske zapiske in  Turjaško knjigo listin.

Kontaktna oseba: mag. Jerneja Fridl

 

Založba ZRC 

Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved, založniški program pa zajema tudi nekatere družboslovne in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Založba zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi izdaje del v obliki elektronskih medijev (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in avdiovizualno produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi).

Kontaktna oseba: mag. Aleš Pogačnik

 

Repozitorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Izmed zbirk repozitorija Inštituta za slovensko narodopisje je trenutno v SIDIH vključena zbirka ETNOFOLK, ki je nastala v okviru mednarodnega projekta. Zbirka vsebuje izbor enot, ki se nanašajo na materialne in nesnovne kulturne fenomene.

Kontaktna oseba: Miha Peče

 

Zgodovina Slovenije – SIstory

Portal Zgodovina Slovenije – SIstory nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, okostje portala pa sestavljajo vsebine, ki jih pri svojem delu uporabljajo zgodovinarji in ljubitelji zgodovine. Vsebine se ne omejujejo le na produkcijo in delo INZ, temveč poskušajo s pomočjo partnerjev zajeti celoten slovenski zgodovinopisni prostor. Poleg znanstvenih revij in monografij s področja zgodovinopisja portal omogoča dostop do tiskanih in arhivskih virov, zbirk podatkov, znanstvenih rokopisov… Med dostopnimi vsebinami so med drugim na voljo digitalizirani in računalniško obdelani popisi prebivalstva Ljubljane (1830, 1869, 1931) in Novega Mesta (1869), različni uradni listi (1918-1954), baza imen smrtnih žrtev druge svetovne vojne, popis judovskega prebivalstva na območju Dravske banovine (1937), stenografski zapisniki različnih zakonodajnih in izvršilnih teles, rokopisni viri iz tržaške Narodne in študijske knjižnice in veliko starejše publicistike ter periodike.

Kontaktna oseba: dr. Mojca Šorn

Etnoinfolab

Podatkovna baza in brskalnik EtnoInfoLab nastajata na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Etnoinfolab vsebuje popis etnoloških zbirk s tekstovnimi, slikovnimi in audiovizualnimi ter drugimi oblikami podatkov. Gradivo zbiramo v okviru raziskovalnih projektov, etnoloških raziskovalnih taborov in med pedagoškim procesom. Podatki geografsko zajemajo celotno slovensko etnično ozemlje, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo ter deloma tudi druge kontinente. Vsebinsko pokrivajo teme iz materialne, družbene in duhovne kulture od konca 19. stoletja do danes. Gradivo je dostopno najširšemu krogu uporabnikov za raziskovalne, študijske in splošno izobraževalne namene.

Kontaktna oseba: Mihaela Hudelja