Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost


V preteklosti je bilo na Slovenskem izpeljanih več projektov s področja digitalne humanistike, nenehno pa se porajajo tudi novi. Na tej strani vam ponujamo "nepopoln" seznam kazalk na spletne strani projektov, seznam pa bomo poskušali sproti dopolnjevati z novimi.

Zbirka slovenskih leposlovnih besedil

Slovensko leposlovje na spletu

Wikivir: Slovenska leposlovna klasika

SlovLit: Dopisni seznam slovenske literarne vede

Strežnik za naravne jezike z več korpusi:

Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU

Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave

Fida plus - Korpus slovenskega jezika

Elektronska znanstvena besedila (eZB) s podzbirkami: