{"siteName":"Sidih","advancedSearch":{"operators":[{"value":"and","text":"And"},{"value":"or","text":"Or"}],"fieldNames":[{"value":"title","text":"Title"},{"value":"creator","text":"Creator"},{"value":"subject","text":"Subject"},{"value":"description","text":"Description"},{"value":"publisher","text":"Publisher"},{"value":"contributor","text":"Contributor"},{"value":"date","text":"Date"},{"value":"format","text":"Format"},{"value":"identifier","text":"Identifier"},{"value":"source","text":"Source"},{"value":"relation","text":"Relation"},{"value":"coverage","text":"Coverage"},{"value":"rights","text":"Rights"}]}}

Ustanovitev Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora in in pomen njegovih odlokov za nadaljnji razvoj v Sloveniji

Creator:
Godeša, Bojan
Subject:
zgodovina, druga svetovna vojna, državljanska vojna, revolucija, Osvobodilna fronta, Slovenski narodnoosvobodilni odbor, SNOO, history, WW II, civil war, revolution, Liberation Front, Slovenian National Liberation Comittee
Publisher:
Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana
Contributor:
Janvit Golob (ur.) / Peter Vodopivec / Tine Hribar / Janko Prunk / Milena Basta

All metadata