Odlivanje smrti - Digitalna izdaja

Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/29
Avtor Digitalne izdaje:
Pančur, Andrej (Kodiranje v TEI)
Ustvarjeno:
10.4.2017
Opis:
Raziskava Odlivanje smrti poteka v okviru 3-letnega evropskega projekta TRACES, ki ga financira Evropska komisija (Obzorje 2020). Na primeru posmrtnih mask se ukvarjamo z vlogo umetnika pri posredovanju sporne dediščine, kar je tudi krovna tema celotnega podviga (Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production).
Izdaja:
Elektronska izdaja 0.1
Format:
HTML; PDF
application/pdf
Vir:
no source, born digital
Tema:
posmrtne maske
death masks
Založnik:
Društvo za domače raziskave
INZ
Povezava:
http://odlivanjesmrti.si
Naslov projekta:
TRACES - Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts
Vodja projekta:
Pančur, Andrej
Povezane organizacije:
Inštitut za novejšo zgodovino
Mestni muzej Ljubljana
Moderna galerija
Narodna in univerzitetna knjižnica
Financer:
Horizon 2020 (program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020)
Številka dotacije:
693857
Avtorske pravice:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Datum:
2017
2020
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Jezik:
slovenščina
Soustvarjalec:
Pančur, Andrej (Kodiranje v TEI)
Objavil:
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Metapodatkovni model:
researchData
Projekt:
Devet univerz in dve društvi iz devetih držav se je lotilo zanimivega podviga: kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti? V okviru projekta TRACES smo vzpostavili pet delovnih situacij, v katerih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Vpeljava ustvarjalnih koprodukcij (creative coprodutions) želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja. Do konca leta 2019 se bodo po Evropi zvrstile številne razstave, konference, diskusije in drugi dogodki, izšle pa bodo tudi tematske revije in “priročniki”.
Vsi metapodatki