{"siteName":"Sidih","advancedSearch":{"operators":[{"value":"and","text":"And"},{"value":"or","text":"Or"}],"fieldNames":[{"value":"title","text":"Title"},{"value":"creator","text":"Creator"},{"value":"subject","text":"Subject"},{"value":"description","text":"Description"},{"value":"publisher","text":"Publisher"},{"value":"contributor","text":"Contributor"},{"value":"date","text":"Date"},{"value":"format","text":"Format"},{"value":"identifier","text":"Identifier"},{"value":"source","text":"Source"},{"value":"relation","text":"Relation"},{"value":"coverage","text":"Coverage"},{"value":"rights","text":"Rights"}]}}

Razvoj institucij finančnega posredništva v Celju do konca prve svetovne vojne

Creator:
Lazarević, Žarko
Subject:
Celje, gospodarska zgodovina, gospodarstvo, hranilnice, posojilnice, Zadružna zveza, Celje, economy, savings bank, financial brokerage
Publisher:
Muzej novejše zgodovine, Celje
Contributor:
Marija Počivavšek (glavna urednica)

All metadata