{"siteName":"Sidih","advancedSearch":{"operators":[{"value":"and","text":"And"},{"value":"or","text":"Or"}],"fieldNames":[{"value":"title","text":"Title"},{"value":"creator","text":"Creator"},{"value":"subject","text":"Subject"},{"value":"description","text":"Description"},{"value":"publisher","text":"Publisher"},{"value":"contributor","text":"Contributor"},{"value":"date","text":"Date"},{"value":"format","text":"Format"},{"value":"identifier","text":"Identifier"},{"value":"source","text":"Source"},{"value":"relation","text":"Relation"},{"value":"coverage","text":"Coverage"},{"value":"rights","text":"Rights"}]}}

Communist Authority and Opposition in Croatia after 1945

Creator:
Radelić, Zdenko
Subject:
Hrvaška, druga svetovna vojna, povojna zgodovina, komunizem, revolucija, Šubašić, politične stranke, Jugoslavija, Croatia, second world war, communism, revolution, Šubašič, Yugoslavia, political parties
Publisher:
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Contributor:
Zdenko Čepič (ur.)

All metadata