{"siteName":"Sidih","advancedSearch":{"operators":[{"value":"and","text":"And"},{"value":"or","text":"Or"}],"fieldNames":[{"value":"title","text":"Title"},{"value":"creator","text":"Creator"},{"value":"subject","text":"Subject"},{"value":"description","text":"Description"},{"value":"publisher","text":"Publisher"},{"value":"contributor","text":"Contributor"},{"value":"date","text":"Date"},{"value":"format","text":"Format"},{"value":"identifier","text":"Identifier"},{"value":"source","text":"Source"},{"value":"relation","text":"Relation"},{"value":"coverage","text":"Coverage"},{"value":"rights","text":"Rights"}]}}

Vloga državnega sveta v slovenskem parlamentarnem sistemu

Creator:
Kavčič, Blaž
Subject:
parlamentarna demokracija, državni svet, Slovenija, mednarodna aktivnost, civilna družba, Parliamentary republic, National Council, international activity, Civil society
Publisher:
Državni zbor, Ljubljana
Contributor:
Tatjana Krašovec (ur.) / Mojca Pristavec Đogić (ur.)

All metadata