{"siteName":"Sidih","advancedSearch":{"operators":[{"value":"and","text":"And"},{"value":"or","text":"Or"}],"fieldNames":[{"value":"title","text":"Title"},{"value":"creator","text":"Creator"},{"value":"subject","text":"Subject"},{"value":"description","text":"Description"},{"value":"publisher","text":"Publisher"},{"value":"contributor","text":"Contributor"},{"value":"date","text":"Date"},{"value":"format","text":"Format"},{"value":"identifier","text":"Identifier"},{"value":"source","text":"Source"},{"value":"relation","text":"Relation"},{"value":"coverage","text":"Coverage"},{"value":"rights","text":"Rights"}]}}

Formalne ovire pri funkcioniranju ustavnega razmerja med državnim zborom RS in državnim svetom RS

Creator:
Šuštaršič, Boris
Subject:
parlamentarna demokracija, Slovenija, ustava, državni svet, državni zbor, pozitivna diskriminacija, množična občila, državni svetnik, dvodomni sistem, Poslovnik Državnega zbora RS, Parliamentary republic, Slovenia, National council, Parliament, Media, Positive discrimination, Bicameralism
Publisher:
Državni zbor, Ljubljana
Contributor:
Tatjana Krašovec (ur.) / Mojca Pristavec Đogić (ur.)

All metadata