Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha

Rogaška Slatina as a border town of the Third Reich 1941-1945

Avtor:
Mikša, Peter / Siter, Daniel / Repe, Božo / Vehar, Maja / Zorn, Matija / Flajšman, Božidar / Balkovec, Bojan / Ajlec, Kornelija / Volk Bahun, Manca
Datum:
2018
Zvrst:
razstavni panoji
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/114
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki