En krompir, tri države: Okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945

One potato, three states: Occupation borders in Dolenjska 1941-1945

Avtor:
Flajšman, Božidar / Marolt, Jure / Klevišar, Miran
Datum:
2019
Zvrst:
razstavni panoji
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/119
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki