Javni tožilec si je skuhal lepo kašo (poema v barvah)

Avtor:
Volarič, Ivan
Datum:
1972-12-08
Izdano:
1972-12-08
fe.si4_field_si4Behaviour:
literature
Zvrst:
Besedilo
Text
Žanr:
poezija
Poetry
Naslov izvornega dela:
Tribuna
Kraj izdaje:
Ljubljana
Letnik:
XXII
Številka:
7–8
fe.si4_field_pages:
9
Jezik:
sl
en
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1858
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki