Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku

Soustvarjalec:
Monika Deželak Trojar (raziskovalec / researcher) / Marijan Dović (raziskovalec / researcher) / Tomaž Erjavec (raziskovalec / researcher) / Darja Fišer (raziskovalec / researcher) / Boris Golec (raziskovalec / researcher) / Marko Juvan (raziskovalec / researcher) / Simon Krek (raziskovalec / researcher) / Nikola Ljubešić (raziskovalec / researcher) / Matija Ogrin (raziskovalec / researcher) / Luka Vidmar (vodja / head) / Institut 'Jožef Stefan' (organizacija / organisation) / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (organizacija / organisation)
Datum:
1.1.2016 - 31.12.2018
Zvrst:
raziskovalni projekt
Opis:
Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Povezava:
https://isllv.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/prepovedane-knjige-na-slovenskem-v-zgodnjem-novem-veku#v
fe.si4_field_identifierOther:
L6-7134
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/menu12
fe.si4_field_si4Type:
Collection
Vsi metapodatki