Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju

Soustvarjalec:
Marijan Dović (vodja / head) / Monika Deželak Trojar (raziskovalec / researcher) / Nina Ditmajer (raziskovalec / researcher) / Jernej Habjan (raziskovalec / researcher) / Marko Juvan (raziskovalec / researcher) / Katja Mihurko Poniž (raziskovalec / researcher) / Matija Ogrin (raziskovalec / researcher) / Urška Perenič (raziskovalec / researcher) / Luka Vidmar (raziskovalec / researcher) / Andrejka Žejn (raziskovalec / researcher) / Tanja Žigon (raziskovalec / researcher) / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (organizacija / organisation) / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (organizacija / organisation) / Univerza v Novi Gorici (organizacija / organisation)
Datum:
1.9.2020 - 31.8.2023
Zvrst:
raziskovalni projekt
Opis:
Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Povezava:
https://imprimatur.zrc-sazu.si
Identifikator:
J6-2583
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/menu20
Vrsta entitete:
Collection
Vsi metapodatki