Simfonije za dve violini in bas

Symphonies for Two Violins and Bass

Avtor:
Ivančič, Amandus
Soustvarjalec:
Danilo Pokorn (Urednik (1984) / Editor (1984))
Metoda Kokole (Urednica spletne izdaje / Editor of the Online Edition)
Maciej Jochymczyk (Avtor dodatnih besedil / Author of Added Texts)
Metoda Kokole (Prevod dodatnih besedil v slovenščino / Translation of Added Texts into Slovenian)
Michael Talbot (Lektura dodanih angleških besedil / English Proofreading of Added Texts)
Uredniški odbor / Editorial Board (Lektura dodanih slovenskih besedil / Slovenian Proofreading of Added Texts)
Distributer:
DARIAH-SI
Objavil:
ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, SAZU
Datum:
2020
Metapodatkovni model:
data
Serijska publikacija:
Monumenta artis musicae Sloveniae; 3
Izdaja:
Prva izdaja e-knjige (pdf/html) v vseh pogledih reproducira prvi natis tiskane izdaje (1984), le da sta dodani poglavji Novi uvod (Maciej Jochymczyk) in Corrigenda (Maciej Jochymczyk). / The first online edition (pdf/html) is in all aspects a reproduction of the first printed edition (1983), with the exception of the added New Introduction (Maciej Jochymczyk) and Corrigenda (Maciej Jochymczyk).
Založnik:
Založba ZRC (Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana)
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
slv
eng
Izvleček:
Amandus Ivanschiz (Ivančič) sodi med danes manj znane skladatelje 18. stoletja, čeprav je bil v svojem času razmeroma močno prisoten v srednjeevropskem glasbenem prostoru. O tem priča ok. 200 njegovih skladb, ki so se v prepisih ohranile širom srednje Evrope: v slovenskih, hrvaških, avstrijskih in čeških arhivih. Izvajalcem in raziskovalcem glasbene kulture je še vedno dostopen le majhen del njegovega opusa. Tretji zvezek zbirke MAMS v sodobni notni izdaji prinaša tri Ivančičeve »simfonije« za dve violini in bas oz. triosonate, kakršne so bile značilne za dunajske skladateljske kroge 50-ih in 60-ih letih 18. stoletja. Zvezek je opremljen z uvodno študijo o življenju in delih patra Amandusa ter z novim uvodom Macieja Jochymczyka, ki prinaša novosti o skladatelju in popravke zgodnejšega vedenja.
Tema:
glasba, inštrumentalna glasba, simfonije
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Financiranje:
Pretvorba in dopolnila so nastala v okviru raziskovalnega programa ARRS P6-0004 (Raziskave slovenske glasbene preteklosti).
The digitalisation and additional texts were done within the research programme financed by ARRS P6-0004 (Research in the History of Music in Slovenia).
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/10
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Posamezni prispevki
Vsi metapodatki