O veroizpovedi ali katehistične pridige z razlago apostolske vere. Peta pridiga. Peta nedelja po binkoštih. O prvem členu vere. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje

fe.si4_field_titleAlternative:
Symbolialis Siue: Concionum Catechisticarum Symbolum Apostolicum explicantium. Concio Quinta. Dominica Quinta post Pentecosten. In Symboli Articulum Primum. Credo in Deum Patrem Omnipotentem Creatori Caeli et Terrae.
Avtor:
Rogerij Ljubljanski
Ustvarjeno:
1716
Nosilec:
papir || Svetlejši papir, odtis sita v osmih kolonah dobro viden. || 3 fol. (en binij in en všit list) || 198 || 157 || Napisala ena roka. Verjetno Rogerijev avtograf.
Opis:
Peta od desetih ohranjenih Rogerijevih katehetičnih pridig. Besedilo je popolnoma izgotovljen čistopis; katehetična pridiga za peto nedeljo po binkoštih. Datirana je v Ljubljani 1716.
Provenienca:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Prostorska lokacija:
Slovenija,Ljubljana
fe.si4_field_identifierOther:
Ms 1120/5
rrss_ms_005
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1885
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki