Pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih

fe.si4_field_titleAlternative:
Concio Dominica sexta post Epiphaniam
Ustvarjeno:
1783
Nosilec:
papir || Fin, tanek papir, odtis sita v osmih kolonah dobro viden, v pregibu je || vodno znamenje iz črk, nerazločno || . || 4 fol. (kvaternij) || 216 || 172 || Napisala ena neznana roka.
Opis:
Prva od dveh slovenskih pridig neznanega avtorja v Nuk, Ms 1121, druga je datirana v Ljubljani 1784. Nedeljska pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih.
Provenienca:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Prostorska lokacija:
Slovenija,Ljubljana
fe.si4_field_identifierOther:
Ms 1121/1
rrss_ms_011
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1891
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki