Pridiga na tretjo nedeljo po Binkoštih

fe.si4_field_titleAlternative:
Dominica tertia post Pentecosten
Ustvarjeno:
1784
Nosilec:
papir || Fin, tanek papir, odtis sita v osmih kolonah dobro viden, v pregibu je vodno znamenje iz črk. || 4 foliji (kvaternij) || 217 || 168 || Napisala ena neznana roka.
Opis:
Druga od dveh slovenskih pridig neznanega avtorja, ohranjena v NUK, datirana v Ljubljani 1784. Nedeljska pridiga na tretjo nedeljo po Binkoštih.
Provenienca:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Prostorska lokacija:
Slovenija,Ljubljana
fe.si4_field_identifierOther:
Ms 1121/2
rrss_ms_012
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1892
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki