Šest pridig s preloma 18. in 19. stoletja

Ustvarjeno:
Od 1787 do 1813.
Nosilec:
papir || Svetlejši papir, verjetno italijanske izdelave, odtis sita dobro viden. Snopiči v zvezku so iz različnih vrst papirja. || 26 fol. || 238 || 196 || 4 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 || Skupno 26 nefoliiranih folijev. Strani so paginirane od 1 do 50 (čeravno je prvi snopič zvezku le priložen), pri tem dve nepopisani strani izpuščeni iz paginacije. Prvi (priloženi) snopič je za pribl. 1 cm manjšega formata kakor preostali snopiči, povezani v zvezek. Robovi mestoma močno poškodovani, toda besedilo integralno. || Napisali dve roki: ena neznana roka prvo pridigo || str. 1-7 || ; druga neznana roka z drobnejšo pisavo preostalih pet pridig, || str. 8-50 || .
Opis:
Zbirka šestih pridig domnevno dveh neznanih rok. Prva roka je napisala najstarejšo (1); ta je datirana v Mekinjah 1787. Druga roka je napisala preostale (2 do 6), datirane pri Sv. Mihaelu (pri Novem mestu) 1804, neznano kje 1811 in tri v Ljubljani 1812, 1813. Te so zapisane na pole različnega papirja, zvezane v zvezek, pridiga 1 pa je zvezku priložena kot nekoliko manjši snopič listov. Besedilo vseh šestih pridig je v novejši dobi zvezno paginirano s svinčnikom od 1 do 50, vendar dve prazni strani nista vključeni v številčenje. Razpon nastanka: 1787–1813
Provenienca:
Arhiv Republike Slovenije
Prostorska lokacija:
Slovenija,Ljubljana
fe.si4_field_identifierOther:
SI AS 1073, zbirka rokopisov, I-148r
rrss_ms_013
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1893
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki