Škofjeloški pasijon

fe.si4_field_titleAlternative:
Instructio pro Processione Locopolitana in die Parasceve Dni
Avtor:
Oče Romuald Štandreški
Ustvarjeno:
med 28. sept. 1725 in 11. apr. 1727
Nosilec:
papir || Svetlejši, fin papir z vidnim odtisom sita iz severnoitalijanskih papirnic; vidnih je več vodnih znamenj. || monogram AN || monogram CPA || vitičje z monogramom AZ || golob z napisom BERGANO || prekrižani palici || lok in puščica s krožnimi ornamenti || krožni lik s šestimi krožci || i + 51 fol. + i || 27,8 || 19,7 || Listi so bili oštevilčeni s svinčnikom na začetku 20. stoletja v desnem zgornjem kotu strani recto. V foliacijo so zajeti vsi listi razen obeh veznih, ki sta prilepljena na platnici. || Rokopis sestavlja poleg veznih listov osem leg. || Roka A je napisala folij 2r z uvodno dikcijo Pro notitia futuri saeculi in nekatere manjše pripise ali popravke. || Roka B je napisala glavni del || Škofjelošjega pasijona || , ff. 3r do 40v. Po vsej verjetnosti je to prav roka p. Romualda Štandreškega. || Roka C je napisala ff. 42r do 43r, tj. Periocho za leto 1728. || Roka D je napisala na fol. 4v pripis Aditum ex antiqua consuetudine. || Roka E je na fol. 11r spodaj pripisala opombo o podobi Pekla, na fol. 50v pa je napisala koncept povabilnega pisma. || Roka F je na dnu fol. 3r napisala opombo o deželni vrednosti valute, na fol 4r–4v pa razdelke o dolžnostih in ugodnostih voditelja procesije; na 50v opombo o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 ter opombo desno zgoraj; več magrinalij. || Z oznako roka G zaznamujemo drobnejše dodatke ali popravke, ki jih ni mogoče zanesljivo pripisati kateri od rok A do F. || Ob kodeksu ŠP se je ohranilo do danes deset listov; zadnji od teh je list z lutenjsko tabulaturo, devet pa je tesno povezanih z zgodovino || Škofjeloškega || in || Ljubljanskega pasijona || ter s pobožnostjo češčenja Svetega Rešnjega Telesa v predpostnem času. Večina listov so vabila župnikom, naj se udeležijo pasijonske procesije in k sodelovanju povabijo vernike. || List 1 || 20,2 || 15,7 || Škofja Loka || v postu 1713 || List 2 || 20,8 || 16,5 || Škofja Loka || 9. april 1715 || List 3 || 17,6 || 15,5 || Škofja Loka || 6. april (verjetno leta 1753) || List 4 || 23,5 || 17,2 || Škofja Loka || 1747–1767 || List 5 || 16 || 21,5 || Škofja Loka || pred začetkom postnega časa leta 1766 (pred pepelnico, 12. februarjem 1766) || List 6 || 5,4 || 16,8 || Škofja Loka || 1713–1745 || List 7 || 19,4 || 15,1 || Škofja Loka || najverjetneje v postu leta 1713 ali kmalu zatem || List 8 || 15,6 || 19,9 || Škofja Loka || 1713–1722 || List 9 || 20,4 || 16,1 || Škofja Loka || morda v letih po letu 1740 || List 10 || 19,6 || 16,3 || Škofja Loka || sreda 18. stol.
Opis:
Na 51 folijih (šest nepopisanih) je ohranjeno besedilo Škofjeloškega pasijona v latinični lepopisni kurzivi in nemški kurzivni pisavi. Rokopis sestavlja osem leg, vezan je v platnice nekdanjega urbarja Loškega gospostva s konca 17. stoletja. Rokopis je bil vezan kmalu potem, ko je bil med leti 1725 in 1727 napisan.
Provenienca:
Kapucinski samostan v Škofji Loki
Prostorska lokacija:
Slovenija,Škofja Loka
fe.si4_field_identifierOther:
rrss_ms_019
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1898
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki