What's on the agenda?

Topic modelling parliamentary debates before and during the COVID-19 pandemic

Kaj je na dnevnem redu?

Tematsko modeliranje parlamentarnih razprav pred in med epidemijo covida-19

Avtor:
Pretnar Žagar, Ajda / Pahor de Maiti, Kristina / Fišer, Darja
Soustvarjalec:
Çağrı Çöltekin (Recenzent / Reviewer)
Marta Kołczyńska (Recenzent / Reviewer)
Andrej Pančur (TEI Encoding / Kodiranje TEI)
fe.si4_field_releaseAuthority:
CLARIN.SI
DARIAH-SI
Datum:
2022
fe.si4_field_si4Behaviour:
data
Vir:
No source, born digital.
Izdaja:
1.0
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
eng
slv
Izvleček:
V demokratičnih državah parlament deluje kot osrednje predstavniško in zakonodajno telo. Digitalni zapisi parlamentarnih razprav omogočajo raziskovanje političnega, družbenega in kulturnega vzdušje določenega časa. Ti zapisi so raziskovalcem tipično na voljo v obliki korpusov. V tem učnem gradivu bomo analizirali zapise parlamentarnih debat ParlaMint, pri čemer bomo uporabili napredne avtomatske analitične tehnike oz. točneje tematsko modeliranje. Namen učnega gradiva je raziskovalke in raziskovalce s področja humanistike in družboslovja vpeljati v svet rudarjenja besedil ter prikazati vrednost tovrstnih pristopov za družboslovne in humanistične raziskave. Učno gradivo razlaga posebnosti parlamentarnega diskurza in uporabo tematskega modeliranja za reševanje konkretnih raziskovalnih vprašanj.
Tema:
parlamentarne razprave, parlamentarni korpusi, rudarjenje besedil, tematsko modeliranje
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Financer:
Delo, opisano v pričujočem gradivu, je financirala Slovenska raziskovalna agencija, raziskovalni program P6-0436: Digitalna humanistka: viri, orodja, metode (2022-2027), projekt Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) (https://www.sshopencloud.eu/), projekt CLARIN ERIC ParlaMint (https://www.clarin.eu/parlamint) in raziskovalna infrastruktura DARIAH-SI.
The work described in this paper was funded by the Slovenian Research Agency research programme P6-0436: Digital Humanities: resources, tools, and methods (2022- 2027), the Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) project (https://www.sshopencloud.eu/), the CLARIN ERIC ParlaMint project (https://www.clarin.eu/parlamint) and the DARIAH-SI research infrastructure.
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/2177
fe.si4_field_identifierOther:
https://github.com/sidih/agenda
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki