Dramska dejavnost Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1773)

Dramatic Activity of the Ljubljana College of the Society of Jesus (1596–1773)

Avtor:
Deželak Trojar, Monika
Soustvarjalec:
Andrej Pančur (Kodiranje TEI in postavitev na splet)
Distributer:
DARIAH-SI
Datum:
2020
fe.si4_field_si4Behaviour:
data
Vir:
No source, born digital.
Založnik:
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
slv
lat
eng
Izvleček:
Podoktorski raziskovalni projekt Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst (Jesuit Plays as a Factor in the Development of Early Modern Drama: The Slovenian and Central European Context) raziskuje jezuitsko gledališče kot eno najuspešnejših in trdoživih gledaliških institucij evropskega zgodnjega novega veka (od ok. 1555 do 1773). Tudi v kulturnem razvoju na Slovenskem je jezuitska dramska dejavnost odigrala pomembno vlogo, a ji pregledi slovenske dramatike doslej niso namenili veliko pozornosti. Glavni cilj projekta je bil z iskanjem, evidentiranjem ter podrobno analizo primarnih virov in s primerjalnim upoštevanjem širšega srednjeevropskega konteksta pokazati, da jezuitska dramatika in gledališče sodita med pomembnejše dejavnike razvoja gledališča na Slovenskem. (Raziskava se je poglobila v jezuitsko programsko in teoretsko opredelitev gledališke dejavnosti. Zaobjela je obe glavni pojavni obliki jezuitske dramatike, šolske in verske predstave. Pozorna je bila na tematiko in žanrsko tipologijo uprizorjenih dram, priložnosti, ob katerih so se uprizarjale, na ugotavljanje avtorstva in na vprašanje rabe ljudskega (tj. nemškega in slovenskega) jezika v pretežno latinskem jezuitskem gledališču. Osredotočila se je na raziskovanje jezuitske dramske dejavnosti v Ljubljani. Ob tem je bil pogled uprt tudi v ugotavljanje povezav z gledališko dejavnostjo drugih kolegijev tedanje Avstrijske jezuitske province, zlasti s sosednjimi kolegiji (Gradec, Celovec, Gorica in Trst) in seveda z njenim središčem na Dunaju).
Tema:
jezuitsko gledališče, evropska novoveška dramatika, jezuitski dramski teksti, slovensko baročno slovstvo, literarna zgodovina, gledališka zgodovina
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Financer:
Digitalni repozitorij je nastal v okviru raziskovalnega projekta ARRS Z6-8260 (Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst)
The digital repository was done within the research project financed by ARRS Z6-8260 (Jesuit Plays as a Factor in the Development of Early Modern Drama: The Slovenian and Central European Context).
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/31
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki