Št. zadetkov: 72
Iskanje je trajalo: 3ms

Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst

Podoktorski raziskovalni projekt Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst raziskuje jezuitsko gledališče kot eno najuspešnejših in trdoživih gledaliških institucij evropskega zgodnjega novega veka (od ok. 1555 do 1773). Tudi v kulturnem razvoju na Slovenskem je jezuitska dramska dejavnost odigrala pomembno vlogo, a ji pregledi slovenske dramatike doslej niso namenili veliko pozornosti. Glavni cilj projekta je bil z iskanjem, evidentiranjem ter podrobno analizo primarnih virov in s primerjalnim upoštevanjem širšega srednjeevropskega konteksta pokazati, da jezuitska dramatika in gledališče sodita med pomembnejše dejavnike razvoja gledališča na Slovenskem.

Soustvarjalec:
Monika Deželak Trojar (vodja / head) / Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (organizacija / organisation)
Datum:
1.3.2018 - 29.02.2020
Zvrst:
podoktorski raziskovalni projekt
Opis:
Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Povezava:
https://isllv.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/jezuitske-gledaliske-igre-kot-dejavnik-razvoja-novoveske-dramatike-slovenski-in#v
fe.si4_field_identifierOther:
Z6-8260
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/menu9
fe.si4_field_si4Type:
Collection
Prejšnji 1 2 3 4 Naslednji
Vsi metapodatki