Faksimile: Ob izvolitvi W. E. Auersperga za deželnega glavarja 1649: brez naslova

fe.si4_field_titleAlternative:
[dramsko besedilo brez naslova]
Datum:
[1649]
Zvrst:
dramska uprizoritev
Vir:
omemba v viru
ohranjeno dramsko besedilo
Uporabnik:
šolska predstava
Provenienca:
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-79 (Ms 3/Ms 79)
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/47
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki