Janez Ludvik Schönleben: Haeresis fulminata – Strela udari krivoverca

Janez Ludvik Schönleben: Haeresis fulminata – Lightning Strikes a Heretic

Avtor:
Schönleben, Janez Ludvik
Soustvarjalec:
Monika Deželak Trojar (Urednica spletne izdaje / Editor of the Online Edition)
Monika Deželak Trojar (Avtorica diplomatičnega prepisa / Author of diplomatic transcription)
Monika Deželak Trojar (Soavtor jezikovnega komentarja z literarnimi referencami / Coauthor of linguistic commentary with literary references)
Monika Deželak Trojar (Avtor dodatnih besedil / Author of Added Texts)
Brane Senegačnik (Prevod latinskega besedila v slovenščino / Translation of Latin Text into Slovenian)
Brane Senegačnik (Soavtor jezikovnega komentarja z literarnimi referencami / Coauthor of linguistic commentary with literary references)
Brane Senegačnik (Avtor dodatnih besedil / Author of Added Texts)
Ana Bembič (Pomočnica pri diplomatičnem prepisu / Assistant of diplomatic transcription)
Andrej Pančur (Računalniški zapis in redakcija TEI / )
Distributer:
DARIAH-SI
Datum:
2020
fe.si4_field_si4Behaviour:
data
Založnik:
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
slv
lat
eng
Izvleček:
Elektronska znanstvenokritična izdaja Schönlebnove v rokopisu ohranjene drame Haeresis fulminata (1651) je nastala pri projektu Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst, in sicer kot ilustrativni primer jezuitske dramatike na Slovenskem in njene navezave na evropski kontekst.
Tema:
Janez Ludvik Schönleben, Haeresis fulminata, bizantinski cesar Anastazij I., tragedija, jezuitska drama, Ljubljanski jezuitski kolegij, Wolfgang Engelbert Auersperg
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Financer:
Elektronska znanstvenokritična izdaja drame Haeresis fulminata je nastala v okviru raziskovalnega projekta ARRS Z6-8260 (Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst).
The scholarly digital critical edition of the play Haeresis fulminata was done within the research project financed by ARRS Z6-8260 (Jesuit Plays as a Factor in the Development of Early Modern Drama: The Slovenian and Central European Context).
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/32
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki