Faksimile: Med osmino Sv. Rešnjega Telesa 1672 (med 16. in 24. junijem): Avstrijski kruh, ki pomirja maščevanje neba

Alternativni naslov:
panIs aVstrIVs poLI VInDICtas MItIgans In Panibus Abigäil Iras Dauidis placantibus Repræsentatus. Ab Illustrissima Iuuentute Gymnasij Labacenſis Infra festIVa soLeMnIa panIs DIVæ eVCharIstIæ.
Datum:
1672
Zvrst:
dramska uprizoritev
Vir:
ohranjena perioha
Občinstvo:
verska predstava
Provenienca:
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-87 (Ms 12/Ms 87)
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/69
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Vsi metapodatki