Faksimile: Veliki četrtek 1680 (18. april): Moč in učinek bridkega trpljenja in umiranja Jezusa Kristusa, vzpodbudna za ves svet

Alternativni naslov:
Krafft vnd Würckung Des bitteren Leyden vnd Sterben JESU CHRISTI der gantzen Welt erſprieſlich. Nemblich: Denen Himmliſchen, Irdiſchen vnd Abgeſtorbenen vermög jenes Spruchs des Welt-Apoſtels Pauli Philip. 2.
Datum:
[1680]
Zvrst:
procesija
Vir:
vsebinski povzetek pasijonske procesije
Provenienca:
Semeniška knjižnica Ljubljana: Dolničar, Miscellanea I/23
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/72
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Vsi metapodatki