Faksimile: Ob posvetitvi novega ljubljanskega škofa Žige Krištofa Herbersteina 1684 (29. maj): Oglat kamen ali popoln temelj ljubljanskega episkopata in vladavine

Alternativni naslov:
LAPIS ANGVLARIS, id est, BASIS PERFECTA Carniæ, Episcopij Labacensis, et Principatûs, à Virtutibus Erecta, ab Artibus Expolita, à Coelo Coronata Applausu, et aggratulatione publicâ In Debitum Celsiſsimi et Reverendiſsimi Principis, et Episcopi SIGISMUNDI, CHRISTOPHORI, Comitis Nati ab HERBERSTAIN PATRONI sui, et FAVTORIS Benigniſsimi Obsequium A Collegio Societatis JESV Labaci celebrata Mense Majo Anno Salutis, quo CeLsIſsIMVs InVnCtVs epIsCopII LabaCensIs InfVLâ PastorIs CoronabatVr.
Datum:
Maj 1684
Zvrst:
dramska uprizoritev
Vir:
omemba v viru
ohranjeno dramsko besedilo
Občinstvo:
šolska predstava
Provenienca:
Semeniška knjižnica Ljubljana: I IV 35
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/75
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Vsi metapodatki