Faksimile: Ob posvetitvi novega ljubljanskega škofa Žige Krištofa Herbersteina 1684 (29. maj): Oglat kamen ali popoln temelj ljubljanskega episkopata in vladavine

Alternativni naslov:
LAPIS ANGULARIS seu BASIS PERFECTA EPISCOPATUS ET PRINCIPATUS LABACENSIS, à Virtutibus erecta ab Artibus expolita, à Cælo coronata, Applauſu, & aggratulatione publicâ A Gymnaſio Labacenſi Societatis IESU celebrata Menſe Majo Anno ſalutis quo CeLsIſIMVs InVnCtVs epIsCopII LabaCensIs InfVLâ paſtorIs CoronabatVr. LABACI, Typis JOSEPHI THADDAEI MAYR, Inclytæ Provinciæ Carnioliæ Typographi.
Datum:
Maj 1684
Zvrst:
dramska uprizoritev
Vir:
omemba v viru
ohranjena perioha
Občinstvo:
šolska predstava
Provenienca:
Semeniška knjižnica Ljubljana: Dolničar, Miscellanea II/7
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/76
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Vsi metapodatki