Po razdelitvi ozemelj in določitvi mej so okupatorji svoje nove meje različno utrdili in zastražili

Opis:
Najbolj so se potrudili Nemci, ki so v vsej dolžini meje le-to ožičili, v razdalji cca 50 metrov podrli ves gozd oz. počistili teren ter ob mejo nastavili nekaj metrov širok minski pas.
Provenienca:
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2222
Vrsta entitete:
File
exh01-Meje-pano2-image2.jpg (image/jpeg)
Velikost: 201.9 KB
Ustvarjen: 22.11.2020, 19:49
MD5: 1f33b5d862cee7c44de22b47d972158a
Vsi metapodatki