Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja: Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945

Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields: Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945

Avtor:
Repe, Božo / Ajlec, Kornelija / Balkovec, Bojan / Ciglič, Rok / Flajšman, Božidar / Kerec, Darja / Kovács, Attila / Mikša, Peter / Vehar, Maja / Volk Bahun, Manca / Zorn, Matija
Datum:
2018
Zvrst:
razstavni panoji
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/113
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki