Izsek karte, ki prikazuje mejo med Nemčijo in Neodvisno državo Hrvaško pri Ormožu

Vir:
Jugoslavija, topografske karte razmera 1:50.000, list Ptuj.
Opis:
Na karti se lepo vidi potek mejne linije.
Provenienca:
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2233
fe.si4_field_si4Type:
File
exh01-Meje-pano4-image1.jpg (image/jpeg)
Velikost: 2.0 MB
Ustvarjen: 22.11.2020, 19:49
MD5: 5370ff6ff3c2edc83764f9a92b7d0062
Vsi metapodatki