Partizanska skica italijanske postojanke v Ziljah ob Kolpi pri Vinici

Avtor:
Štangelj, Blaž
Provenienca:
SI AS 1851, Glavni štab, t. e. 59, p. e. 1680
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2248
Vrsta entitete:
File
exh01-Meje-pano6-image6.jpg (image/jpeg)
Velikost: 100.3 KB
Ustvarjen: 22.11.2020, 19:49
MD5: d8306ca2de7e3c95b0c083e228e5b267
Vsi metapodatki