exh01-Meje-pano5-image2.jpg

Opis:
Primer dvojezične obmejne prepustnice (»Grenzkarte «), ki jo je imel Alojz Welle iz Rogatca. Vsaka dovolilnica je poleg uradnega žiga okrožnega carinskega urada in datuma izdaje ter veljavnosti vsebovala tudi opis imetnika s podatki o starosti, poklicu in kraju zaposlitve.
Provenienca:
Arhiv Republike Sloveniije
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2240
Vrsta entitete:
File
exh01-Meje-pano5-image2.jpg (image/jpeg)
Velikost: 6.2 MB
Ustvarjen: 22.11.2020, 19:49
MD5: 1f4db66e665d3b14bfc1646151ebed07
Vsi metapodatki