Corrigenda (2020)

  • Zadnji skladbi (št. IV in V) sta bili napačno pripisani Ivanschizu. Najverjetneje ju je napisal skladatelj Franz Asplmayr (1728–1786).
  • Vse izbrane skladbe so priredbe godalnih triov za flavto, violo in čelo, ki datirajo v 18. stoletje. Pripravljene so bile za potrebe dvornega ansambla badenskega mejnega grofa Karla Friedricha.
  • Part za “Cembalo” je bil uredniško dodan leta 1983 in ga je treba pri izvedbi opustiti.

Revizijsko poročilo

Nadaljnji viri za skladbe, ki jih je objavil Pokorn so navedeni spodaj in za vse so dodane nove kataložne številke.

I. Trio in G [T.G.1]

CZ-Pu, 59 R 3442

CZ-Pk, 3 C 269

PL-MO, 1013

V vseh znanih virih razen neavtentični priredbi v D-KA, Mus. Hs. 235 (uporabljeni za to izdajo) je ta skladba namenjena violini, violi in basu (tj. čelo ali violone).

II. Trio in C [T.B.1]

CZ-Pu, 59 R 3548

CZ-Pk, 3 C 267

CZ-Bm, A 31.744

PL-KRZ, XV-49

D-KA, Mus. Hs. 227 (vir, uporabljen za to izdajo), je transpozicija v C dur. V vseh ostalih znanih virih je ta skladba v B duru in namenjena violini, violi in basu (tj. čelo ali violone).

III. Trio in C [T.C.1]

D-B, Mus.ms. 20375 (olim: 33)

D-WÜd, KBD/KES K7 Ms091; ta rokopis prihaja iz cistercijanskega samostana v Bildhausenu.29

V vseh znanih virih razen neavtentični priredbi v D-KA, Mus. Hs. 230 (vir, uporabljen za to izdajo), je zgornji glas namenjen violini.

IV. Trio in G [T(dub).G.1]

V rokopisu iz D-KA, Mus. Hs. 225 (vir, uporabljen za to izdajo), je to delo transponirano v G dur in napačno pripisano Ivanschizu. V vseh ostalih znanih virih je ta trio napisan v F duru za dve violini in bas (tj. čelo ali violone). Najverjetneje je trio napisal Franz Asplmayr. Ta skladba je z njegovim imenom med drugim ohranjena v CZ-Pnm, XXII A 147 in v S-Skma, C 2-R. Pokorn teh virov ni poznal. Poleg tega je ta ista skladba vsaj v enem primeru napačno pripisana celo Josephu Haydnu (Hob. V: F3) in A-SEI, N II C 64.

V. Trio in D [T(dub).D.1]

V rokopisu iz D-KA, Mus. Hs. 229 je to delo transponirano v D dur in napačno pripisano Ivanschizu. V vseh ostalih znanih virih je ta trio napisan v B duru za dve violini in bas (tj. čelo ali violone). To delo je zagotovo napisal Franz Asplmayr. Z njegovim imenom je med drugim ohranjeno v CZ-Pnm, XXII A 146 in v D-ZL, brez signature. Pokorn teh virov ni poznal.

Maciej Jochymczyk

poslovenila Metoda Kokole

Notes

29. Ta vir je, zanimivo, edini znani rokopis z Ivanschizevo glasbo, ki kaže, da bi jo lahko izvajali s kontinuom. Na naslovnici beremo naslednje: »Sonatina Tono Del C | â 3 Stromenti | Violino Solo | Viola Solo | Con | Basso Continuo«. A nad partom za najnižji glas, ki ne vsebuje številk, je zabeleženo le »Basso«.