Avtorske pravice na primeru portala Zgodovina Slovenije - SIstory

Avtor:
Meden, Katja / Šorn, Mojca
Soustvarjalec:
Mojca Šorn (Odgovorna urednica)
Andrej Pančur (Recenzenta)
Jurij Hadalin (Recenzenta)
Andreja Jezernik (Jezikovni pregled)
Mihael Ojsteršek (Kodiranje TEI)
Datum:
2021
fe.si4_field_si4Behaviour:
data
Vir:
No source, born digital.
Izdaja:
1.0
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
slv
Izvleček:
Avtorici v prispevku orišeta zgodovino avtorskega prava in predstavita razvoj in teoretski okvir avtorskih in sorodnih pravic v Sloveniji. Poseben poudarek namenita avtorskemu pravu v digitalni dobi, ki ga predstavita na primeru portala Zgodovina Slovenije – SIstory kot primeru dobre prakse, saj sta prepričani, da brez (upoštevanja) avtorskih pravic niso zagotovljene vse potrebne spodbude za nadaljnje ustvarjanje v analognem in digitalnem svetu.
Tema:
avtorske pravice, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Slovenija, portal Zgodovina Slovenije – SIstory
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1872
fe.si4_field_identifierOther:
https://github.com/sidih/avtorske
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki