Avtorske pravice na primeru portala Zgodovina Slovenije - SIstory

fe.si4_field_titleAlternative:
Digitalna izdaja
Avtor:
Meden, Katja
Šorn, Mojca
Soustvarjalec:
Pančur, Andrej (Reviewer)
Hadalin, Jurij (Reviewer)
Jezernik, Andreja (Proofreader)
Ojsteršek, Mihael (Markup editor)
Pančur, Andrej (Programmer)
Urednik:
Šorn, Mojca
Datum:
2021
fe.si4_field_si4Behaviour:
literature
Zvrst:
Book
Žanr:
strokovna monografija
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino
Jezik:
slv
Tema:
avtorske pravice, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Slovenija, portal Zgodovina Slovenije – SIstory
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1873
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Vsi metapodatki