Življenje, regirenga inu smrt Antikrista

fe.si4_field_titleAlternative:
Shiulenje, regie renga inu smert Antikrista Resnizhna poſhribenga teh pridijozheh Rehzi tega sueta H Prouemo ſo poshribane, inu ſtorjene skus P. E. Donisiusa od Linzinburga Kapuzinarje te Rainesch prauinz Predigarje v tem Letu 1682 v tem v tem Letu 1769 pak so po ſlabi Modruſti Na ſlouenski Jesik Prebarnene potem vezhem dau vzetu Jnu Preuerſhena skus Mathia Shegarja sa volo nigoneh snanzau. ~ Drugazh so v tem Letu 1790 prepisane inu pobulshane gratale skusi enega deſheuſkega vſhuli vzhenika Na Koroſhkem sa volo negoueh snanzau.
Ustvarjeno:
1790
Nosilec:
papir || Na foliju iii je vodni znak: || inicialki W. T. velikosti 3 x 7 cm || ; na fol. 96 in na zadnjem praznem listu vodni znak: || krona, pod njo poštni rog, velikost cca. 5 x 10 cm || ; na fol. 97 vodni znak: || I Honig & Zoon, velikost cca. 6 x 7 cm || 330 || 210 || 18 || Rkp. je bil foliiran po restavraciji: trije neoštevilčeni prazni foliji, nato 105 fol. || Napisala ena roka. || Platnici sta prvotni, iz bukovega lesa debeline cca 1 cm, 34,5 cm x 20,5 cm, celotna debelina knjige 3,8 cm; vezava je nova: hrbet iz temnorjavega usnja in dva zapirača so rekonstruirani.
Opis:
Rokopis vsebuje enega zgodnejših ohranjenih prepisov prevoda knjige p. Dionizija Luksemburškega PFM Cap o Antikristu. Glavno besedilo je razdeljeno v 50 daljših poglavij, datirano 1790. Rokopis se začne s tremi uvodnimi pridigami , ki so odlomki drugih eshatoloških besedil, prepisani iz slovenskega rokopisnega izročila. Celoten rokopis je iz starejšega rokopisa o Antikristu Matije Žegarja je prepisal neimenovani koroški učitelj.
Provenienca:
Kärntner Landesarchiv / Koroški deželni arhiv
Prostorska lokacija:
Avstrija,Celovec / Klagenfurt
fe.si4_field_identifierOther:
GV-HS 12/14
rrss_ms_017
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1896
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki