Podatki o absolutni in normalizirani frekvenci za lemo samostalnika »ženska« v korpusu siParl 2.0.

Avtor:
Pahor de Maiti, Kristina / Fišer, Darja
Datum:
2020
Je del:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2543
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2586
fe.si4_field_si4Type:
File
table6-sl.jpg (image/jpeg)
Velikost: 89.4 KB
Ustvarjen: 03.06.2021, 06:43
MD5: 2850532d787195954faafdb9a185c95b
Vsi metapodatki