Voices of the Parliament

A Corpus Approach to Parliamentary Discourse Research

»Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa …«

Korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurza

Avtor:
Fišer, Darja / Pahor de Maiti, Kristina
Soustvarjalec:
Milica Antić Gaber (Recenzent / Reviewer)
Irena Selišnik (Recenzent / Reviewer)
Andrej Pančur (TEI Encoding / Kodiranje TEI)
fe.si4_field_releaseAuthority:
CLARIN.SI
DARIAH-SI
Datum:
2021
fe.si4_field_si4Behaviour:
data
Vir:
No source, born digital.
Izdaja:
1.0
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Kraj izdaje:
Ljubljana
Jezik:
eng
slv
Izvleček:
V tem učnem gradivu predstavljamo uporabnost jezikovnih korpusov za analizo družbenokulturnih pojavov, ki jih lahko raziskujemo na podlagi jezikovne rabe v specializiranem, političnem diskurzu. Na primeru korpusne analize govorov poslank in poslancev, kjer nas bo zanimala dinamika zastopanosti žensk v parlamentu in značilnosti njihove rabe jezika, bomo pokazali vrednost bogato označenega diahronega korpusa slovenskih parlamentarnih razprav za digitalno humanistiko in družboslovje.
Tema:
parlamentarne razprave, parlamentarni korpusi, jezik in spol, digitalna humanistika
Avtorske pravice:
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
Licenca:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Financer:
Izdelavo tega učnega gradiva so podprli CLARIN.SI, slovenski del Evropske infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN, raziskovalni program ARRS P6-0215 (Slovenski jezik – osnovne, kontrastivne in uporabne študije) in projekt H2020 SSHOC – Social Sciences and Humanities Open Cloud (GA 823782).
The work described in this paper was funded by CLARIN.SI – the Slovene national node of the European Common Language Resources and Technology Infrastructure CLARIN, the ARRS P6-0215 research program (Slovene language – basic, contrastive, and applied studies) and the H2020 project SSHOC – Social Sciences & Humanities Open Cloud (GA No. 823782).
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/120
fe.si4_field_identifierOther:
https://github.com/sidih/voices
fe.si4_field_si4Type:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki