Normalizirana frekvenca za lemo samostalnika »ženska« v govorih poslank in poslancev v korpusu siParl 2.0.

Avtor:
Pahor de Maiti, Kristina / Fišer, Darja
Datum:
2020
Je del:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2543
Identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/file2587
fe.si4_field_si4Type:
File
figure11-sl.jpg (image/jpeg)
Velikost: 41.0 KB
Ustvarjen: 03.06.2021, 06:43
MD5: 192bb72fd6024b1ef8638b701f8d0566
Vsi metapodatki