Okupirana Ljubljana: mesto ob meji

Occupied Ljubljana: a city at the border

Avtor:
Repe, Božo / Ajlec, Kornelija / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Mikša, Peter / Vehar, Maja / Zorn, Matija / Volk Bahun, Manca / Ciglič, Rok / Tičar, Jure
Datum:
2019
Zvrst:
razstavni panoji
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/117
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki